TRÅDLÖST HELT ENKELT.

Trådlös styrning och bevakning av din fastighets funktioner gör att du kan känna dig helt trygg. Med din smartphone har du alltid full kontroll på dina anläggningar.

VARFÖR BEHÖVER DU RAWKOLL?

Aldrig har det varit enklare att ha kontroll över sina fastigheter. Anpassa ditt behov ur ett stort urval av funktioner och sedan kan du själv enkelt och smidigt installera vårt trådlösa system. Sen är du redo att styra din anläggning och har full kontroll på exempelvis höga driftskostnader. Det är också räddningen för anläggningen som behöver dygnet-runt-övervakning och larm vid driftstörning.

Fritidshus och campingstugor.

Ökad trygghet och förbättrad driftsekonomi med kontroll och styrning av fastighet, klimat och belysning. Dygnet runt, året om.

Industri och lager.

Stora lokaler och stora driftskostnader ger också utrymme för minskad energiåtgång med vår energismarta lösning.

Butik och handel.

För butiker kan små oförutsedda händelser få stora konsekvenser. Trådlös bevakning och larm ger kontroll och du kan känna dig trygg.

DET HÄR FÅR DU MED RAWKOLL.

  • Trådlös central övervakning.
  • Bättre driftskontroll och minskad energianvändning.
  • Effektivare resurstilldelning för service och underhåll.
  • Larmtjänst med pushnotis eller sms och e-post till angiven mottagare.
  • Underhållsfria sensorer utan strömförsörjning eller batterier.
  • En leverantörsoberoende tjänst byggd på teknik med Öppen standard.
  • Enkla och smidiga installationer utan sladdar.
  • Visuell styrning direkt från smartphone eller dator.
  • En hållbar och energismart lösning som gör alla till vinnare.

FRITIDSHUS OCH CAMPINGSTUGOR.

Rawkolls system för övervakning ger dig full överblick och kontroll på ditt fritidsboende, via smartphone eller dator. Oavsett om din stuga är en del av en stugby eller om du själv har en anläggning bestående av olika fastigheter, rum eller byggnader så kan du styra varje funktion ända ner på objektnivå.

Med övervakning och larmtjänst kan du tidigt upptäcka driftstopp, vattenläckor eller andra avvikelser på någon funktion. Behovet av tillgänglig driftspersonal minskar då systemet sköter kontrollen av anläggningen och personal behöver endast rycka ut vid akuta situationer.

För både ekonomi och komfort kan klimat och belysning styras i varje enskild fastighet och till och med i varje enskilt rum. Med anslutning till bokningssystem kan värme och belysning styras automatiskt. När stugan inte används sänks värmen i fastigheten och höjs lagom till det att hyresgästen ska checka in.

INDUSTRI OCH LAGER.

Industri- och lagerlokaler är ofta stora och energikrävande. Rawkoll ger dig full kontroll och kan exempelvis automatiskt styra klimatet för en lägre temperatur när lokalerna står tomma över helger och nätter.

Om företaget har komplexa system med funktioner och ledningar kan larm vid driftstopp eller läckage vara ovärderligt om olyckan är framme. Våra funktionsenheter är lätta att installera vilket medger att det utan problem går att bygga den tryggheten i en befintlig anläggning. Det går även utmärkt att komplettera anläggningen med fler funktioner.

Kanske laststyrning kan vara värdefullt? Då sätts lokalens maskiner och annan utrustning igång i en förprogrammerad följd så elsystem belastas så energismart som möjligt.

BUTIK OCH HANDEL.

Det finns inte utrymme för driftstopp, en rinnande frysdisk eller vanlig vattenläcka i butiksmiljön. Med öppet sju dagar i veckan så blir det extra känsligt för oförutsedda händelser som kanske måste hålla butiken stängd.

Trådlösa sensorer kan övervaka kyl- och frysanläggningen och dygnet runt ge information om exakt temperatur i dina anläggningar. Avviker temperaturen från inställt värde larmar systemet och du hinner vidta nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt.

Du kan också styra ventilation, klimat och belysning, utvändigt och invändigt, så den fungerar både energismart och optimalt.

Hur många kunder har du på söndag kväll? Hur många gick bara till godisdisken? Med en flyttbar trådlös besöksräknare kan du se hur kundflödet i butiken fungerar.

KONTAKTA OSS

 Tveka inte att kontakta oss om du blir nyfiken på vårt trådlösa system. Kan det på riktigt vara så enkelt och kan jag verkligen lita på att grejerna fungerar och löser mina problem?