GDPR OCH PERSONUPPGIFTER.

Information om GDPR och behandling av personuppgifter.
Denna policy riktar sig till dig som besöker vår webbplats och förklarar hur rawkoll.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter.

Nedan förklarar vi vilka typer av uppgifter vi kan komma att behandla om dig, för vilka syften, hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Insamling av webbstatistik och webbloggar.
När du besöker rawkoll.se samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av Google Analytics. Dessa uppgifter gör att vi kan se hur många som besöker vår webbplats. Vi samlar också in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla en säker webbplats. Rättslig grund för ovanstående behandling är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används samt att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Uppgifter om webbstatistik avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system. Webbloggar raderas efter en dag.

Marknadsföring via mejl och telefon.
Som intressent till Gryningsteknik får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Dessa kanaler för marknadsföring används endast om vi fått ditt godkännande. Rättslig grund för detta är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

Cookies och liknande tekniker.
En cookie är en textfil som lagras på din dator, smartphone eller läsplatta. Den innehåller information som gör att webbplatsen känner igen dig som användare. Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats och för att samla in webbstatistik.

Du kan själv i dina enheter och webbläsare ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Mer information om cookies och hur du ändrar din webbläsares inställningar hittar du på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Delning av uppgifter.
Gryningsteknik kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver det som anges i denna policy. Undantag om vi är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har ditt samtycke till ett utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning. Detta i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal samt våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter ges inte rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy. Exempelvis när vi använder en utomstående part för lagring av uppgifter på server,

Behandling av dina uppgifter.
Vår strävan är alltid att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Sker detta kommer vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå i jämförelse med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Rättigheter.
Rätt till tillgång: Du har rätt att begära en kostnadsfri kopia på de uppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke-kompletta uppgifter om dig själv.

Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina uppgifter då dessa inte längre är nödvändiga för det ändamål den blev insamlad för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig själv eller till en annan leverantör. Dock kan det finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra delar av dina uppgifter.

Rätt till invändning: Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som utförs med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi tillfälligt flyttar dina personuppgifter till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare.

Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för direktmarknadsföring genom att kontakta oss via uppgifterna nedan.

Rätt att lämna klagomål: Du har rätt att när som helst inkomma med klagomål till oss eller till behörig tillsynsmyndighet.

Använda dina rättigheter.
Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss med ett meddelande. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

Ändringar i denna policy.
Vid ändringar i denna policy meddelas du genom att vi publicerar den uppdaterade versionen på webbsidan gryningsteknik.se. Väsentliga ändringar meddelas även dig på annat lämpligt sätt och, om det krävs, ber vi om ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig.
AB Gryningsteknik org nummer 559047-9647 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy.

Kontakt.
Har du frågor kring denna policy, behandlingen av dina uppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Erik Andersson 070-554 54 63.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 191111