Inovationer för en hållbar framtid.

OM OSS PÅ GRYNINGSTEKNIK.

Gryningsteknik utvecklar nya innovativa tjänster inom bygg och fastigheter. Teknik för automation och övervakning av fastigheter är vi experter på. Vi jobbar med system baserade på öppen standard och med trådlös teknik säkerställer vi att dina fastigheter och anläggningar fungerar optimalt.

Samtliga våra projekt är resultatet av modern teknik och kunnande i yttersta framkant. Tillsammans med samarbetspartners drivs vi av att bygga lösningar som håller absolut toppklass vad gäller innovation och kvalitet. Vi använder produkter som håller högsta industristandard för att säkerställa hög driftsäkerhet.

Du ska kunna känna dig trygg och säker med en energismart och hållbar framtidslösning.

SOLVAKTEN, CCS.

Solvakten (CCS) är ett styrsystem utvecklat av oss för ConverLights fönster utvecklade av ChromoGenics. Det är ett dynamiskt solskydd för fastigheter som ger minskad energiförbrukning och minskade kostnader.

Solvakten kontrollerar konstant fastighetens fönster. Den felsöker och larmar vid kommunikations- eller sensorfel. Via webbportalen kan du som fastighetsägare distansövervaka och manövrera anläggningen snabbt och enkelt. Alla anläggningar kan dessutom över­vakas av oss. Det innebär att driften säkerställs ytterligare, att energibesparingen övervakas och att du som fastighetsägare kan fokusera på andra åtaganden. En tids- och kostnadsbesparande trygghet helt enkelt.

Solvakten ger energieffektiva byggnader med lägre energiförbrukning och med det även minskade kostnader.

TREBOR DALI VISUALIZER.

TDV är ett grafiskt förvaltnings- och övervakningssystem för belysningsanläggningar. Systemet visualiserar planritningens alla komponenter och värden, vilket skapar en total spårbarhet och full kontroll. Programmets inbyggda analysverktyg ger en snabb överblick av armaturer, sensorer, grupper och scener.

Tack vare den grafiska och lättnavigerade programvaran kan en drifttekniker snabbt identifiera och spåra en trasig komponent geografiskt via planritningen, ersätta den och sedan själv uppdatera informationen i systemet. Detta helt utan att behöva ringa tredje part, elektriker eller annan tekniker.

TDV täcker projektkostnader på några månader. Utöver detta sänks även förvaltningskostnader löpande gällande belysningssystemet med upp till 70 procent.

ENERGIVAKTEN.

Energivakten är en effektbegränsare som övervakar och styr fjärrvärmen in i fastigheten, så dygnsmedeleffekten aldrig överstiger inställt värde. Energivakten är en enkel installation i fastighetens undercentral. Som fastighetsägare kan du välja en lägre effekt­signatur utan effekttoppar och därigenom få en lägre fast kostnad för fjärrvärmen.

Många fastigheter har idag orimligt höga energikostnader på fjärrvärmen. En vanlig anledning är att reglercentralen inte fungerar
optimalt. Med en ny reglercentral som justeras in efter din fastighets behov vilken ger en effektbegränsning, kan fastighetens energiförbrukning och energikostnader minska. Dessutom underlättas drift­övervakningen tack vare automatiska larm från undercentralen, om någon del inte skulle fungerar optimalt.

KONTAKTA OSS

 Tveka inte att kontakta oss om du blir nyfiken på vårt trådlösa system. Kan det på riktigt vara så enkelt och kan jag verkligen lita på att grejerna fungerar och löser mina problem?